Verkeersmaatregel A13 - E313 Lummen > Liege

Rijstrookafsluiting: A13 - E313 tussen kruising Lummen / A2 - E314 en aanduiding Kmp 84.
Locatie: hmp 85,4 → 1,1 km → Wegstatus → 1,4 km → hmp 1,4.
Open in: Waze Map Editor / Livemap / Google Maps.
Geldig: van 25-11-2021 22:17 uur tot 26-11-2021 05:18 uur.
Situaties op dezelfde weg